Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România

Organizația este înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult. Ultima verificare: 2022-12-20
A fost depus bilanțul pe anul trecut Ultima verificare: 2024-01-21
Informațiile disponibile pe platformă sunt gestionate de un reprezentant al organizației. (2023-03-29)
Nu este disponibil raportul de activitate pe anul trecut.
Organizația nu comunică în mod activ pe web.
Organizația a publicat componența echipei. Ultima verificare: 2023-04-03
Detalii generale Rapoarte de activitate Proiecte Contact Galerie

MISIUNE ŞI PRINCIPII Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România are drept misiune educaţia sau formarea umană a copiilor şi a tinerilor, „în special a celor defavorizaţi, precum şi sprijinirea concretă a copiilor şi tinerilor săraci, în suferinţă, orfani, copii instituţionalizaţi, copii de etnie rromă, copii refugiaţi, copii abuzați și exploatați, etc.” - statut art.4.

Un obiectiv primordial al tuturor activităţilor noastre este formarea personalităţii integrale a copiilor şi a tinerilor, promovarea valorilor umane şi creştine, solidaritate, generozitate şi iubire faţă de cei din jur, oferirea și facilitarea unei educații de calitate care să conducă în final la integrarea socială şi profesională a beneficarilor serviciilor noastre.

Asociaţia realizează un efort constant și deosebit pentru ca toți beneficiarii să finalizeze studiile obligatorii. În munca noastră dorim ca toți beneficiarii să atingă un grad superior de formare, respectând gradul de dezvoltare al fiecărui beneficiar, în funcție de capacitățile pe care le au. Copiii care demonstrează și își exprimă dorință de a merge pe drumul unei formări profesionale pentru a învăța o meserie sunt susținuți și motivați de echipa educativă pentru a fi buni meseriași. Tinerii care au capacități intelectuale și dorința de a urma un program de studii superioare sunt susținuți financiar și îndrumați pe toată perioada de formare.

Scopul general al Asociației îl constituie dezvoltarea formativă în sistemul de educaţie, îmbunătăţirea accesului la orientare și formare profesională și susținerea pe perioada în care tinerii urmează o formă de învățământ superioară.

Obiectivele specifice vizează deprinderea abilităţilor de viaţă independentă, învaţarea unei meserii, consilierea profesională (găsirea unui loc de muncă) şi creşterea autonomiei în plan economic, și anume deprinderea abilităților optime de gestionare a resurselor financiare. Politica şi obiectivele planului strategic sunt cuprinse în statutul asociaţiei, precum și în regulamentul de organizare și funcţionare al Asociaţiei Fraţilor Mariști ai Şcolilor din România.

Beneficiari: Beneficiari direcți: 30 de copii din Centrul de Plasament „Sfântul Marcellin Champagnat” (copii ai străzii, copii cu măsură de protecție socială, copii abuzați (sexual, fizic și psihic) de propria familie și copii de etnie rromă). Beneficiarii acestui proiect sunt copiii şi tinerii în dificultate, cu necesităţi de prim ordin, lipsiţi de o educaţie şi de o formare care să-i ajute la conturarea personalităţii, copiii şi tinerii marginalizaţi, care trebuie stimulaţi să se integreze în societate. În acelaşi timp, însă, acest proiect se ocupă şi de familiile din care provin copiii, în măsura în care copiii pot fi reintegrați în familie. Centrul stabileşte contacte potrivite şi încearcă să recreeze ambianţa de familie unită, astfel încât convieţuirea să fie integratoare, iar dialogul suficient pentru ca situaţiile conflictuale să se rezolve pe cale amiabilă. Marginalizarea pe care o suportă aceşti copii provoacă în ei agresivitate şi ostilitate ce se reflectă asupra comunicării lor cu mediul în care se află. Procesul educativ trebuie să-i conducă spre relaţii pozitive şi de încredere reciprocă, să-i ajute să aibă încredere în ceilalţi şi în ei înşişi. Fără îndoială, ţinta prezentului proiect şi a muncii ce se doreşte a fi iniţiată o reprezintă chiar copiii şi tinerii aflaţi în acest moment în dificultate şi care ar putea într-un viitor apropiat să trăiască în demnitate, libertate şi responsabilitate, astfel încât să se simtă pe deplin oameni integrați.

Echipa

Președinte : Sancha Miguel Montes 

Vicepresedinte: Lara Alonso Isaac 

Director de centru: Vizitiu Simona Irina 

Asistent social : Gherman Miruna 

Administrator: Oses Carlos 

Manager Proiect: Lincan Armando 

Asistent manager: Scarlat Ramona 

Resposnsabil financiar proiect: Ilie Ana Maria 

Browserul tău nu suporta PDF-uri Descarcă PDF

Raport de activitate 2022

Browserul tău nu suporta PDF-uri Descarcă PDF

Contact

Director de centru: Vizitiu Simona-Irina

Manager de proiect : Lincan Armando Eduard (0723641780)

 

Informaţiile furnizate de AITIS:

Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.

Your Choice Regarding Cookies on This Site

AITIS uses cookies to give users like yourself the best possible content and experience. Learn more

Cookie Preferences Accept Don't Accept