Asociatia Lumea Lui Pinocchio

Vrancea, Panciu

Organizația este înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult. Ultima verificare: 2022-11-26
A fost depus bilanțul pe anul trecut Ultima verificare: 2022-09-01
Informațiile disponibile pe platformă sunt gestionate de un reprezentant al organizației. (2022-11-24)
Nu este disponibil raportul de activitate pe anul trecut.
Organizația comunică în mod activ pe web. Ultima verificare: 2022-11-24
Organizația nu a publicat componența echipei.
Detalii generale

Asociatia Lumea lui Pinocchio este o organizatie non-profit infiintata in 2001 in Panciu, Vrancea, Romania. Conform Recensământului 2011, Panciu are 8802 de locuitori și se află într-o zonă rurală caracterizată de absența facilităților și a locurilor de agregare a tinerilor. Orașul oferă foarte puține divertisment și inițiative pentru tineri și minori în general; în două zone degradate, la marginea orașului trăiesc două comunități de romi: lipsa facilităților și serviciilor publice, condițiile dificile de locuit, discriminările grele de care se supun în numele instituțiilor publice și cetățenia generală Panciu, fenomenele a alcoolismului, a violenței domestice, a părăsirii timpurii a școlii, a șomajului, a căsătoriilor timpurii și a accesului general la informație, împiedică romii să mențină standardele minime pentru o viață sănătoasă și liniștită. Solicitantul și-a început activitatea în Panciu pentru a sprijini dezvoltarea locală durabilă, acordând o atenție specială minorilor. Centrul de Educație "Pinocchio" a fost creat pentru a lucra la integrarea socială începând de la o vârstă fragedă.

Principalele obiective ale asociației:

  • Contribuția la dialog și la dezvoltarea socială și psihologică a tineretului Panciu, acordând o atenție deosebită categoriilor celor mai dezavantajate și minorității romilor;
  • desfășurarea de activități privind educația formală și non-formală, care poate oferi copiilor și adolescenților instrumentele necesare pentru a-și dezvolta creativitatea și expresia personală;
  • încurajarea principiului serviciului social activ voluntar în rândul tinerilor locali;
  • Reducerea cauzelor sociale care generează sărăcie, excluziune socială și emergerea categoriilor de dezavantaje;
  • Eliminarea bolilor sociale - analfabetismul, abandonul școlar, delincvența juvenilă și șomajul în Panciu.

Activitățile obișnuite ale LLP se adresează copiilor care aparțin categoriilor celor mai dezavantajate ale populației locale, în special minorității rome. Activitățile educaționale privesc: alfabetizarea, învățământul preșcolar, educația pentru igiena, respectul pentru mediu, educația non-formală (ateliere de reciclare, muzică, teatru, pictură, clovnărie, jonglerie, jocuri). Asocierea în cadrul unui furnizor de servicii sociale acreditate, având în vedere angajamentul său de a construi relații pozitive cu familiile copiilor romi; activitățile de mediere școlară pentru a încuraja dialogul și înțelegerea reciprocă între părinți și profesori; activitățile de consiliere individuală și de grup; prevenirea abandonului școlar și a delincvenței juvenile. Programul LLP este, de asemenea, hotărât să promoveze voluntariatul în județul Vrancea. Din 2003 asociația este acreditată pentru găzduirea, trimiterea și coordonarea EVS și are o experiență multianuală în gestionarea proiectelor de schimb de tineri.

Beneficiari: Centrul Pinocchio este o structura de asistenta specializata si suport pentru copiii si tinerii defavorizati, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani. Centrul și-a propus integrarea și adaptarea socială a copiilor si tinerilor aflați în dificultate prin masuri de educatie, ingrijire si socializare care au drept scop prevenirea sau limitarea situatiilor de vulnerabilitate, marginalizare sau excluziune sociala.

Informaţiile furnizate de AITIS:

Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.

Your Choice Regarding Cookies on This Site

AITIS uses cookies to give users like yourself the best possible content and experience. Learn more

Cookie Preferences Accept Don't Accept