Asociatia CED Romania - Centrul De Excelenta Prin Diversitate

Organizația este înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult. Ultima verificare: 2022-12-20
A fost depus bilanțul pe anul trecut Ultima verificare: 2022-07-11
Informațiile disponibile pe platformă sunt gestionate de un reprezentant al organizației. (2022-12-15)
Este disponibil raportul de activitate pe anul trecut. Ultima verificare: 2022-12-20
Organizația comunică în mod activ pe web. Ultima verificare: 2022-12-15
Organizația a publicat componența echipei. Ultima verificare: 2022-12-20
Detalii generale Rapoarte de activitate Contact

Registrul ONG

În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), extrasele din Registrul Național al O.N.G.-urilor sunt publicate temporar cu un set redus de date / informații. Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind o anumită O.N.G. (e.g. componența și consiliul director) vă rugăm să vă adresați Biroului de Evidență O.N.G., la adresa de e-mail: ongmj@just.ro.

Număr înregistrare
Denumire
Starea actuală
Sediu schimbat Organizația trece în circumscripția altei instanțe Județ Localitate Adresa Scopul inițial Modificări 1 Modificări 2 Modificări 3 Modificări 4 Modificări 5 H.G. utilitate publică Data H.G. utilitate publică
10128/A/2010
ASOCIATIA CED ROMANIA CENTRUL DE EXCELENTA PRIN DIVERSITATE
BUCURESTI CONSTANTA EFORIE NORD, STR. DOROBANTILOR NR. 1, HOTEL MIRAGE, PARTER, CAMERA 8, JUDETUL CONSTANTA INGRIJIREA, SUPRAVEGHEREA SI OCROTIREA COPIILOR CU VARSTA INTRE 0-18 ANI a) Sensibilizarea societatii, a mediului public si a celui privat cu privire la conceptul de accesibilitate prin organizarea de activitati de informare si constientizare, culturale, sportive, turistice si de orice alta natura in scopul promovarii egalitatii de sanse si de tratament,b) Infiintarea, organizarea si administrarea de centre de formare profesionala in domeniul accesibilitatii, in cadrul carora se vor realiza programe integrate de formare profesionala, formala si non-formala, in scopul intelegerii conceptului de accesibilitate si a integrarii acestuia in politicile publice la nivel local, regional si national, precum si in furnizarea de bunuri si servicii de catre institutiile publice si operatorii economici,c) Realizarea de programe de educatie, formare profesionala, consiliere de specialitate si dezvoltare personala in scopul integrarii in societate si pe piata muncii, al cresterii calitatii vietii personale si profesionale a persoanelor cu sau fara nevoi speciale sau a celor aflate in situatii de risc (persoane cu diverse tipuri de adictii, tineri care parasesc sistemul institutionalizat de protectie sociala etc.), inclusiv a familiilor acestora,d) Realizarea de activitati de ingrijire (inclusiv medicala), supraveghere si ocrotire la domiciliu sau prin infiintarea sau administrarea unor centre de zi moderne de ingrijire, recuperare si recreere pentru persoane cu sau fara nevoi speciale sau aflate in situatii de risc,e) Infiintarea, organizarea si administrarea de crese, gradinite, centre de tip „before school”/„after school”, azile de batrâni,f) Realizarea de activitati de formare profesionala, formala sau non-formala, a personalului medical (inclusiv studenti),g) Realizarea de activitati de instruire a populatiei in domeniile: igiena, educatie sanitara, preventie, acordare a primului ajutor,h) Realizarea de programe de educatie civica democratica si cu privire la drepturile omului,i) Promovarea valorilor morale, traditionale, culturale, artistice sau sportive prin organizarea de evenimente conventionale si neconventionale (conferinte, simpozioane, concursuri, tabere si alte asemenea) in spatii publice sau private,j) Acordarea de consultanta in domeniile: management de proiect, accesare de finantari nerambursabile, marketing, accesibilitate,k) Editarea de publicatii, brosuri si alte lucrari in legatura cu scopul Asociatiei, in format tiparit sau electronic,l) Atragerea de fonduri din orice surse (inclusiv finantare europeana) in vederea desfasurarii activitatilor de mai sus,m) Acordarea de premii si sponsorizari in cadrul actiunilor ce constituie scopul Asociatiei,n) Atragerea de voluntari si desfasurarea de activitati pe baza de voluntariat,o) Infiintarea si organizarea de intreprinderi sociale, inclusiv prin initierea unor activitati economice.


Informaţiile furnizate de AITIS:

Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.

Your Choice Regarding Cookies on This Site

AITIS uses cookies to give users like yourself the best possible content and experience. Learn more

Cookie Preferences Accept Don't Accept